MARIUSZ MAZUREK - OD  PONAD 30 LAT JESTEM ORGANIZATOREM OBOZÓW ŻEGLARSKICH W NIESULICACH, WSZYSTKIE TURNUSY SĄ ZGŁASZANE W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI INFORMACJA DOSTĘPNA NA STRONIE

https://wypoczynek.mein.gov.pl/. 

Posiadamy wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki wpisu dokonał Marszałek Woj. Lubuskiego nr zaświadczenia 4/2016

https://turystyka.gov.pl/_p_81_s_134905.html

DANE FIRMY:

Lubuski Jacht Klub Mariusz Mazurek

ul. Zbąszyńska 9

66-210 Zbąszynek

 

NIP 927 11 66 237

REGON  081214152

Pozostałą kwotę należy wpłacić na konto do dnia rozpoczęcia turnusu, lub uiścić w dniu rozpoczęcia turnusu u komendanta obozu żeglarskiego (na obozie jest terminal płatniczy - można płacić kartą).


Dane do przelewu:

Lubuski Jacht Klub Mariusz Mazurek,

ul. Zbąszyńska 9,

66-210 Zbąszynek

nr konta 82 1090 1580 0000 0001 2355 3975


w tytule przelewu proszę wpisać Obóz żeglarski w Niesulicach, imię i nazwisko uczestnika oraz numer turnusu

W celu zgłoszenia dziecka należy:

  1.  Na adres mmazurek.zagle@wp.pl wysłać wiadomość - imię i nazwisko uczestnika oraz numer turnusu. W odpowiedzi zwrotnej zostaną przesłane warunki uczestnictwa oraz umowa. Umowę należy wypełnić, podpisać i odesłać pocztą elektroniczną.

  2.   Następnie należy  wpłacić na konto zaliczkę określoną w warunkach uczestnictwa.

  3.   Pobrać i dokładnie wypełnić kartę uczestnika,  należy przywieźć ze sobą na obóz.  pobrać kartę

  4. Dla niepełnoletniego uczestnika przystępującego do egzaminu na patent żeglarza jachtowego dodatkowo potrzebna będzie zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na uprawianie żeglarstwa.

  5.     osoby przystępujące do egzaminu przedstawiają do wglądu ważną legitymację szkolną,


Wpłaty na konto Lubuski Jacht Klub Mariusz Mazurek   82 1090 1580 0000 0001 2355 3975 należy dokonywać z dopiskiem " obóz żeglarski - (turnus I, II, III lub IV) - w tytule należy  podać imię i nazwisko dziecka.

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na obozie żeglarskim jest informacja organizatora przesłana drogą elektroniczną.
 

TERMINY OBOZU 2023 r.

TURNUS I:25.06-06.07.2023

 TURNUS II:07.07-18.07.2023

TURNUS III:19.07-30.07.2023

TURNUS IV:31.07-11.08.2023

mmazurek.zagle@wp.pl

tel. 697075055, 693705005

Cena turnusu na obozie żeglarskim w Niesulicach 2023 r.

2700,00 PLN

Zniżki w sezonie 2023:

- dla rodzeństwa 100 zł/ 1 osobę;

- dla znajomych, którzy będą na tym samym turnusie 100 zł/ osobę;

- dla osób, które korzystają z 2 turnusów w 2023 r. 100 zł na pierwszy, a 200 zł na drugi turnus.

Dla grup zorganizowanych (minimum 5 osób na  tym samym turnusie) zniżka 150 zł/1 osobę.

Zniżki się nie łączą!

 

Cena za obóz żeglarski nie uwzględnia opłaty za egzamin na patent żeglarza jachtowego.

 

 

 

Przyjazd na obóz w godzinach 16:00-18:00

Wyjazd z obozu po obiedzie w godzinach 14:00-16:00